Διαρκές Ρουά - IlluminArti (Trailer 2013)

ILLUMINARTI

Σκηνοθεσία: Ρούλα Μανιάτη

Το trailer είναι παραγωγή της Avalon Audiovisual Digital Productions.

Σκηνοθεσία Trailer : Θάνος Κερμίτσης

Διεύθυνση Φωτογραφίας Trailer : Χάρης Γιουλάτος & Θάνος Κερμίτσης

Διάθεση Χώρου Trailer: Εταιρία Κοφινάς Μουσική Trailer : Snuff, Slipknot (instrumental)

© 2019 by  AVALON - Audiovisual Digital Productions / e-services