Υπηρεσίες

Εφαρμογές Διαδικτύου και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε επιχειρησιακούς, τουριστικούς και πολιτιστικούς τομείς.

ΚΙΝΗΜ/ΦΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαδικτυακές και ηλεκ/νικές υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και καλλιτεχνικής δ/νσης διεθνών φεστιβάλ ψηφιακού κινημ/φου.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σχεδίαση, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδων, ιστοτόπων, ηλεκ/νικών κατ/των και πυλών.

© 2019 by  AVALON - Audiovisual Digital Productions / e-services