Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Σχεδίαση, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση, συντήρηση ιστοσελίδων, ιστοτόπων, ηλεκ/νικών κατ/των και πυλών.

cflc.gr

cflc.gr

e-portal : Certified Foreign Language Centers in Greece

iidff.gr

iidff.gr

Ionian International Digital Film Festival

Indomitablemovie.com

Indomitablemovie.com

The Greek epic fantasy fearure film : 'The Dragonphoenix Chronicles - Indomitable'

Culturenet

Culturenet

Collaboration Platform for Organizations and cultural creative industries

CulturePolis.org

CulturePolis.org

Forum for culture, sustainability and innovation.

Avalon Productions

Avalon Productions

  • Facebook App Icon
  • YouTube Classic
  • LinkedIn App Icon