Κινημ/φικά Φεστιβάλ

Διαδικτυακές-ηλεκ/νικές υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και καλλιτεχνικής δ/νσης διεθνών φεστιβάλ ψηφιακού κινημ/φου.

  • Facebook App Icon
  • YouTube Classic
  • LinkedIn App Icon